##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Nikos Moudouros

Abstract

The state of exception has been discussed and widely analyzed in academic research, as a space where the dominant force develops its practices through the suspension of the norm. A very large part of research on this topic highlights the ways in which a space can be excluded, surrounded, isolated or converted into a state of exception, as a result of the action of the dominant power. However, the violence or the combination of forms of violence with consent constituting a state of exception produces simultaneously new,  unpredictable dynamics. Building on the above theoretical framework, this article seeks to consider the production of ‘unforeseen dynamics’ which appear against the exceptional spaces. In this article, the epicentre is the Turkish Cypriot community and its relations with Turkey during the 1974-1981 period. It attempts to identify the way in which a colonial type strategy enables exceptional means to transform a space of war into a normal space. At the same time, the article attempts to define the oppositional dynamics generated in the Turkish Cypriot community against the normalization of Cyprus’ state of exception.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Keywords

Cyprus, Turkey, Turkish Cypriots, state of exception, hegemony, colonial conquest, normalization

References
Primary Sources

Adlı, K. (1981) ‘Denktaş’ın milliyetçi cephesi’. Söz, 15 July.

Berberoğlu, A.M. (1976) ‘Barış Harekatı ve Ötesi’. Yeni Düzen, 9 April.

Birand, M.A. (1976a) ‚Kıbrıs‘ta Masalyonun İki Yüzü‘. Milliyet, 26 June.

Birand, M.A. (1976b) ‚Kıbrıs‘ta Madalyonun İki Yüzü‘. Milliyet, 27 June.

Birand, M.A. (1976c) ‘Kıbrıs’ta Madalyonun İki Yüzü’. Milliyet, 29 June.

Birand, M.A. (1976d) ‘Kıbrıs’ta Madalyonun İki Yüzü’. Milliyet, 30 June.

Bozkurt (1974) ‘Prof. Orhon Bakanlığı için dinamik bir şema hazırlıyor’. 21 October.

Bozkurt (1976) ‘TKP Seçim Bildirgesinin Özetini basına dağıttı’. 18 June.

Candan, J. (1981) ‘Kıbrıslı Türkler ve biz’. Kurtuluş, 30 January.

Cemal, A. (1975) ‘Kıbrıs anayasası taslağı, anti-demokratik olarak niteleniyor’. Milliyet, 6 April.

Dede, K. (1981) ‘Bir grevin yıldönümü’. Söz, 18 February.

Ergün, M. (1974) ‘Türk toplumunun siyasi hayatında yeni ve önemli bir aşama: Meclis’te özgürlük grubu oluştu’. Halkın Sesi, 2 November.

Halkın Sesi (1975) ‘Alper Orhon Başkan Seçildi’. 1 September.

Halkın Sesi (1976) ‘HP seçimlerde Denktaş’ı desteklemeyeceğini açıkladı’. 2 June.

İpekçi, A. (1974) ‹Kıbrıs›ta durum›. Milliyet, 14 October.

İpekçi, A. (1976) ‹Kıbrıs›ta muhalefet partisi›. Milliyet, 5 January.

Kızılyürek, N. (2017) ‘Yurt Ütopyadır’. Yeni Düzen, 22 January.

Kotak, İ. (1981) ‘Kıbrıs’ta UBP yenilince mi sistemde hata aranmaktadır?’. Söz, 9 September.

Kurtuluş (1981a) ‘Toplumlararası görüşmeler çıkmaza giriyor’. 13 March.

Kurtuluş (1981b) ‘Seçim ayında yardımlar dört kat arttı’. 7 August.

Kurtuluş (1981c) ‘Kıbrıs Türkünü Rum yanlısı ilan etmeğe kimsenin hakkı yoktur’. 8 May.

Kurtuluş (1981d) ‘Toplumcu Kurtuluş Partisi seçim bildirgesi’. 12 June.

Kurtuluş (1981e) ‚İlter Türkmen KTFD‘ne davet edildi‘. 24 July.

Kurtuluş (1981f ) ‚Hareketli günler yaşıyoruz‘. 31 July.

Milliyet (1976) ‚Denktaş solcu muhalefete çattı‘. Milliyet, 6 June.

Ötuken, A. (1975) ‹Kıbrıs Kıbrıslılarındır sözü kime hizmet eder›. Zaman, 14 February.

Öymen, Ö. (1978) ‹Kıbrıs›ta bataniyenin ekonomi politiği›. Milliyet, 2 April.

Özgür, Ö. (1981) ‹Köprülerin altında çok sular geçti›. Yeni Düzen, 13 February.

Özgür, Ö. (1992) Kıbrıs‘ta Demokrasi Bunalımları. İstanbul: Cem Yayınevi.

Saygun, A. (1981) ‘Ekonomi’. Söz, 18 March.

Söz (1981a) ‘Dış baskılar yoluyle sermayenin partisi UBP hğkğmeti işgal ediyor...’. 15 July.

Söz (1981b) ‘Çağatay’ın azınlık hükümetini devirmeyi öngören ortak deklerasyon dün açıklandı’. 20 November.

Sükan, H.M. (1981) ‘Kıbrıs’ta neler oluyor’. Milliyet, 22 July.

Tutanakları (1981) Kıbrıs Türk Federe Meclisi Tutanakları,Dönem 1, Yıl 5, 13 February.

Yeni Düzen (1976a) ‘İktidar Partisi UBP’nin karalama ve korkutma politikası sürüyor’. 12 June.

Yeni Düzen (1976b) ‘Cumhuriyetçi Türk Partisi Seçim Bildirgesi’. 29 May.

Yeni Düzen (1979a) ‘Birinci beş yıllık kalkınma planı 16’ya karşı 18 oyla kabul edildi’. 25 January.

Yeni Düzen (1979b) ‘Bütçe görüşülmeye başladı’. 22 February.

Yeni Düzen (1979c) ‘Ticarette Türkiye’ye tanınan imtiyazlara karşı çıkıyor’. 24 May.

Yeni Düzen (1979d) ‘Çağatay hükümetine de yol göründü’. 28 June.

Yeni Düzen (1979e) ‘Emirname ve Ticaret Odası’. 5 July.

Yeni Düzen (1979f ) ‘Canımıza tak dedi’. 3 May.

Yeni Düzen (1979g) ‘Cypruvex grevi zaferle sonuçlandı’. 22 February.

Yeni Düzen (1979h) ‘PEO heyeti barikattan geri çevrildi’. 15 February.

Yeni Düzen (1981a) ‘Ramiz Manyera: UBP mutlaka iktidarda kalmalıdır’. 9 January.

Yeni Düzen (1981b) ‘Denktaş’ın yolu Vahdettin’in yoludur’. 12 June.

Yeni Düzen (1981c) ‘Cızırdayan Plak’. 13 February.

Yeni Düzen (1981d) ‘Üretiyoruz... Yöneteceğiz’. 19 June.

Zaman (1974a) ‘20 bin göçmen soydaşımız iskan edildiler’. 20 November.

Zaman (1974b) ‘Çağlar Yaşar Turizm ve Tanıtma Bakanlığı görevine getirildi’. 2 October.

Zaman (1975a) ‘Halkımızın siyasal örgütlenmesi gerçekleşiyor’. 12 August.

Zaman (1975b) ‘U.B.P. Program’. 14 October.

Secondary Sources

Akçalı, E. (2011) Getting Real on Fluctuating National Identities: Insights from Northern Cyprus. Antipode, 43(5), pp. 1725-1747.

An, A. (2014) ‘1 Mayıs 1977 ve Kıbrıslı Türk işçilerin yükselen mücadelesi’. Available at: http://can-kibrisim.blogspot.com.cy/2014/07/1-mayis-1977-ve-kibrisli-turkiscilerin. html, accessed 17 February 2017.

Anagnostopoulou, S. (2004) Τουρκικός Εκσυγχρονισμός. Ισλάμ και Τουρκοκύπριοι στη δαιδαλώδη διαδρομή του Κεμαλισμού., Αθήνα: Βιβλιόραμα.

Arslan, H. (2014) The Political Economy of State Building: The case of Turkish Cypriots (1960-1967). Istanbul: Unpublished PhD Thesis, Istanbul Bilgi University.

Attalides, M. (1977) The Turkish Cypriots: Their relations to the Greek Cypriots in perspective. In: M. Attalides, ed. Cyprus Reviewed. Nicosia: The Jus Cypri Association, pp. 71-97.

Aydoğdu, A. (2005) Tarihsel Süreçte Kıbrıs Türk Seçimleri ve Yönetimleri. Ankara: BRC Basım ve Matbaacılık.

Billuroğlu, A. (2012) Kripto geldi mi? KKTC’nin ilanının perde gerisi. Lefkoşa: Söylem Yayınları.

Bryant, R. and Hatay, M. (2009) Suing for Sovereignty: Property, Territory, and the EU’s Cyprus Problem, Istanbul: İstanbul Kültür Üniversitesi.

——— (2011) Guns and guitars: Stimulating sovereignty in a state of siege. American Ethnologist, 38(4), pp. 631-649.

Bryant, R. and Yakinthou, C. (2012) Cypriot Perceptions of Turkey, Istanbul: TESEV.

Caspersen, N. (2012) Unrecognized States: The Struggle for Sovereignty in the Modern International System. Cambridge: MA: Polity Press.

Constantinou, C. M. (2008) ‘On the Cypriot States of Exception’. International Political Sociology, Volume 2, p. 145–164.

Copeaux, C. M. and Copeaux, É. (2009) Taksim! Bölünmüş Kıbrıs (1964-2005). İstanbul: İletişim Yayınları.

Dodd, C. (1993a) ‘From Federated State to Republic 1975-1984’. In: C. Dodd, ed. The Political, Social and Economic Development of Northern Cyprus. Hundingdon: The Eothen Press, pp. 103-135.

——— (1993b) ‘The Ascendancy of the Right: 1985-1993’ . In: C. Dodd, ed. The Political, Social and Economic Development of Northern Cyprus. Hundingdon: The Eothen Press, pp. 136-166.

Douglas, M. (2006) Seeing Everything in Black and White: The Origins of Sectarian Violence and the Problems of Small Groups , Semiotics Online Institute.

Doyle, M. W. (2004) Empires. Ithaca, New York: Cornell University Press.

Gibbons, S. H. (1969) Peace without honour. Ankara: Ada Publishing House.

Gülalp, H. (1985) ‘Patterns of Capital Accumulation and State-Society Relations in Turkey’. Journal of Contemporary Asia, 15(3), pp. 329-348.

Gürel, A. (2012) Displacement in Cyprus. Consequences of Civil and Military Strife: Turkish Cypriot Legal Framework , Oslo: PRIO.

Hasgüler, M. (2006) Kıbrıs’ta Enosis ve Taksim Politikalarının Sonu. İstanbul: Alfa Yayınları.

Hocknell, P. R. (2001) Boundaries of Cooperation. Cyprus, de facto Partition, and the Delimitation of Transboundary Resource Management. The Hague: Kluwer Law Internatıonal.

İnatçı, Ü. (2008) ‹Kendini geri isteme olarak Kıbrıslı Türk kimliği: Sadece Kıbrıslılık›. In: M. Hasgüler, ed. Kıbrıslılık. İstanbul: Agora Kitaplığı, pp. 37-47.

Kızılyürek, N. (2002) Milliyetçilik Kıskacında Kıbrıs. İstanbul: İletişim Yayınları.

——— (2005) Birleşik Kıbrıs Cumhuriyeti. Doğmamış bir devletin tarihi. İstanbul: İletişim Yayınları.

Kızılyürek, N. (2016) Bir Hınç ve Şiddet Tarihi. Kıbrıs’ta Statü Kavgası ve Etnik Çatışma. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.

Lacher, H. and Kaymak, E. (2005) Transforming Identities: Beyond the Politics of Non-Settlement in North Cyprus. Mediterranean Politics, 10(2), pp. 147-166.

Lutz, C. (2006) ‘Empire is in the Details’. American Ethnologist, 33(4), pp. 593-611.

Mbembe, A. (2003) ‘Necropolitics’. Public Culture, 15(1), pp. 11-40.

Mehmetçik, M.S. (2008) ‘1974 sonrası Kıbrıslı Türklerin kimlik arayışı ve siyasallaşma süreci’. In: M. Hasgüler, ed. Kıbrıslılık. İstanbul: Agora Kitaplığı, pp. 146-222.

Morvaridi, B. (1993) ‘Demographic Change, Resettlement and Resource Use’. In: C. O’Leary, B. (2007) ‘Analysing partition: Definition, classification and explanation’. Political Geography, Volume 26, pp. 886-908.

Oberling, P. (1982) The Road to Bellapais: The Turkish Cypriot Exodus to Northern Cyprus. New York: Boulder.

Olgun, M. E. (1993) ‘Economic Overview. In: C. Dodd, ed. The Political, Social and Economic Development of Northern Cyprus. Hundingdon: The Eothen Press, pp. 270-298.

Packard, M. (2008) Getting it wrong: Fragments from a Cyprus Dairy 1964. London: Author House.

Patrick, R.A. (1976) Political Geography and the Cyprus Conflict, 1963-1971. Waterloo: Department of Geography, Faculty of Environmental Studies Publication.

Ram, M. (2013) ‘Creating a Peaceful Place of War: Revisiting the Golan Heights Border Region’. Eurasia Border Review, 4(1), pp. 77-93.

——— (2015) ‘Colonial Conquests and the Politics of Normalization: The case of the Golan Heights and Northern Cyprus’. Political Geography, Volume 47, pp. 21-32.

Ramm, C. (2006) Assesing Transnational Re-negotiation in the Post-1974 Turkish Cypriot Community: ‘Cyprus Donkeys’, ‘Black Beards’ and the ‘EU Carrot’. Southeast European and Black Sea Studies, 6(4), pp. 523-542.

Ryan, S. (1995) Ethnic Conflict and International Relations. Aldershot: Dartmouth Publishing.

Scott, J. (1998) ‘Property Values: Ownership, legitimacy and the land markets in Northern Cyprus’. In: C. Hann, ed. Property Relations. Renewing the anthropological tradition. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 142-159.

Sonan, S. (2014) In the Grip of Political Clientalism: The post-1974 Turkish Cypriot Politics and the Politico-Economic Foundations of Pro-Taksim Consensus. Essen: Faculty of Social Sciences, University of Essen.

Stoler, A.L. (2006) ‘On Degrees of Imperial Sovereignty’. Public Culture, 18(1), pp. 124-146.

Strong, P.N. (1999) The Economic Consewuences of Ethno-National Conflict in Cyprus: The development of two siege economies after 1963 and 1974. London: Unpublished PhD Thesis, London School of Economics.

Tahsin, A. H. (2012) Aynı yolu yürüyenler farklı yerlere varamazlar. Lefkoşa: Galeri Kültür Yayınları.

Tuncel, K. (2011) Düşmana inat. Bir gün daha yaşamak. Lefkoşa: KTÖS Yayınları.

Volkan, V.D. (1979) Cyprus: War and Adaptation. A Psychoanalytic History of Two Ethic Groups in Conflict. Charlottesville: University Press of Virginia.

Vural, Y. and Rustemli, A. (2006) ‘Identity Fluctuations in the Turkish Cypriot Community’. Mediterranean Politics, 11(3), pp. 329-348.

Wilson, R. (1992) Cyprus and the International Economy. U.K:Palgrave Macmillan.

Yashin, Y. N. (2005) ‘Confinement and the Imagination: Sovereignty and Subjectivity in a Quasi-State’. In Hansen, T. B. and Stepputat, F. (eds) Sovereign Bodies: Citizens, Migrants, and States in the Postcolonial World. Princeton: Princeton University Press, pp. 103-119.

——— (2010) ‘The materiality of sovereignty: Geographical expertise and changing place names in Northern Cyprus’. In Diamandouros, P. Dragonas, T. and Keyder, C. (eds) Spatial Conceptions of the Nation: Modernizing Geographies in Greece and Turkey. London: I.B Tauris, pp. 127-143.
Section
Articles