Το κοÏυφαίο κυπÏολογικό πεÏιοδικό The Cyprus Review (CR) ανακοινώνει τα αποτελέσματα των ΠÏώτων Ετήσιων Î’Ïαβείων Βιβλίου στις κατηγοÏίες Ι. ΙστοÏία και Πολιτικές Επιστήμες και ΙΙ. Îομική για βιβλία που δημοσιεÏθηκαν εντός του 2019, καθώς και τον λήπτη του ετήσιου Î’Ïαβείου Συνολικής ΠÏοσφοÏάς. Η διαδικασία αξιολόγησης των υποβληθεισών υποψηφιοτήτων υπήÏξε απαιτητική και εÏγώδης, δεδομένων των ιδιαζουσών συνθηκών που όλοι βιώνουμε. Για τον λόγο αυτό, η Συντακτική Ομάδα του CR θα ήθελε να εκφÏάσει τις θεÏμές της ευχαÏιστίες στα μέλη των Επιστημονικών ΕπιτÏοπών, και συγκεκÏιμένα τους:

ΙστοÏία και Πολιτικές Επιστήμες: Αιμίλιος Î£Î¿Î»Ï‰Î¼Î¿Ï (ΚυπÏιακή ΕταιÏείας ΙστοÏικών Σπουδών), ΠέτÏος Παπαπολυβίου (Πανεπιστήμιο ΚÏÏ€Ïου), Οδυσσέας ΧÏίστου (Πανεπιστήμιο Λευκωσίας), Μιχάλης Κοντός (Πανεπιστήμιο Λευκωσίας), ΦÏάνσις Λανίτου (ΠÏέσβης).

Îομική: ΑχιλλεÏÏ‚ Κ. Αιμιλιανίδης (Πανεπιστήμιο Λευκωσίας), ΧÏήστος Παπαστυλιανός (Πανεπιστήμιο Λευκωσίας), ΧαÏάλαμπος ΠαπαχαÏαλάμπους (Πανεπιστήμιο ΚÏÏ€Ïου), ΧÏίστια Μίτλεττον (Δικαστής), Ηλίας Στεφάνου (ΔικηγόÏος).

Τα βÏαβεία απονέμονται ως ακολοÏθως:

Ι. ΙστοÏία και Πολιτικές Επιστήμες

Α. Î’Ïαβείο «Stanley Kyriakides»:

ΧαÏάλαμπος Α. ΑλεξάνδÏου, 361 Τάγμα ΠεζικοÏ: ΧÏονικό ΠÏοάσπισης ΠÏοδομένης ΠατÏίδας (ΣÏνδεσμος Επιζησάντων ΣτÏατιωτών 361 Τάγματος Î ÎµÎ¶Î¹ÎºÎ¿Ï 1974, ΚυπÏιακό ΙνστιτοÏτο Επιστημονικών και ΙστοÏικών ΕÏευνών)

 

B. Î’Ïαβείο Îέου ΕÏευνητή:

Marilena Varnava, Cyprus Before 1974: The Prelude to Crisis (I.B. Tauris)

Μιχάλης ΣταυÏή, Ενιαίον Κόμμα ΕθνικόφÏονος ΠαÏατάξεως: Στα ΣπάÏγανα της ΣÏγχÏονης ΚυπÏιακής Πολιτικής Ζωής (Εκδόσεις Ρίζες – ΊδÏυμα ΠολÏκαÏπος ΓιωÏκάτζης)

 

ΙΙ. Îομική

Α. Î’Ïαβείο «Κωνσταντίνος Αιμιλιανίδης»:

ΦÏίξος ÎικολαÎδης, Αποζημιώσεις για Σωματικές Βλάβες και ΘανατηφόÏα Ατυχήματα.

 

Î’. Î’Ïαβείο Îέου ΕÏευνητή: 

Αναστασία-ΜαÏία ΦÏ. Ιωαννίδη, Η ΕμμάÏÏ„Ï…Ïη Απόδειξη στην Πολιτική Δίκη κατά το Ελληνικό, Αγγλικό και ΚυπÏιακό Δίκαιο (Σάκκουλα).

 

Γ. ΕÏφημος Μνεία (ΚατηγοÏία Îέων ΕÏευνητών)

Îίκος Θ. Παναγιώτου, Σχέση ΕξηÏτημένης ΕÏγασίας και Μέτοχοι Ιδιωτικών ΕταιÏειών (Hippasus).

 

III. Î’Ïαβείο Συνολικής ΠÏοσφοÏάς

Το ειδικό αυτό βÏαβείο απονέμεται στον Καθηγητή Ευάνθη Χατζηβασιλείου (Πανεπιστήμιο Αθηνών) για τη συνολική του Ï€ÏοσφοÏά στη μελέτη της ιστοÏίας της ΚÏÏ€Ïου μέσω Ï€Ïωτότυπων δημοσιευμένων εÏευνητικών εÏγασιών.

 

Η ΠÏοκήÏυξη των Ετήσιων Î’Ïαβείων Βιβλίου του The Cyprus Review για το έτος 2020 είναι διαθέσιμη εδώ.