Το επιστημονικό περιοδικό The Cyprus Review προκηρύσσει, όπως κάθε έτος, τα Ετήσια Βραβεία Βιβλίου (CRABA 2023) και καλεί σε υποβολή υποψηφιοτήτων στα ακόλουθα πεδία: (Ι) Ιστορία και Πολιτικές Επιστήμες, (ΙΙ) Νομική Επιστήμη και (ΙΙΙ) Κοινωνικές Επιστήμες. Γίνονται δεκτές υποψηφιότητες που αφορούν σε αγγλόγλωσσα ή ελληνόγλωσσα βιβλία, που εκδόθηκαν εντός του 2022 και έχουν ως αντικείμενο την Κύπρο. Υποψηφιότητες μπορούν να υποβληθούν από τους ίδιους τους συγγραφείς, τους εκδότες ή και από τρίτα πρόσωπα.

 

Η προκήρυξη αφορά στα ακόλουθα βραβεία:

Ι. «Βραβείο Stanley Kyriakides» στην Ιστορία και Πολιτικές Επιστήμες

ΙΙ. «Βραβείο Peter Loizos» στις Κοινωνικές Επιστήμες

ΙΙΙ. «Βραβείο Κωνσταντίνος Αιμιλιανίδης» στη Νομική

ΙV. «Βραβεία Νέου Ερευνητή» στην α) Ιστορία και Πολιτικές Επιστήμες, β) Κοινωνικές Επιστήμες και γ) Νομική

  • «Νέος Ερευνητής» νοείται κάθε ερευνητής που δεν έχει υπερβεί το 40ο έτος της ηλικίας του.
  • «Κοινωνικές Επιστήμες» περιλαμβάνουν: κοινωνιολογία, ανθρωπολογία, οικονομικά, ψυχολογία, αρχαιολογία, παιδαγωγικά, επικοινωνία, λαογραφία.

 

Η προθεσμία για υποψηφιότητες λήγει την 31.1.2023

 

Υποψηφιότητες μπορούν να υποβληθούν μέσω μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) στην ακόλουθη διεύθυνση: [email protected] αναφέροντας το βραβείο/α για το οποίο υποβάλλεται υποψηφιότητα. Βιβλία σε έντυπη μορφή αποστέλλονται στην ακόλουθη διεύθυνση: The Cyprus Review, University of Nicosia, 46 Makedonitissas Ave., CY-1700 Nicosia, Cyprus, P.O. Box 24005.