Πρόσκληση για υποβολή υποψηφιοτήτων στα πεδία:
 1. Ιστορίας και Πολιτικών Επιστημών
 2. Κοινωνικών Επιστημών
 3. Νομικής

Η Συντακτική Ομάδα του κορυφαίου κυπρολογικού περιοδικού The Cyprus Review ανακοινώνει την πρόσκληση υποψηφιοτήτων για τα Πρώτα Ετήσια Βραβεία Βιβλίου (First Annual Book Awards). Σε αρμονία με τα θεματικά πεδία του περιοδικού, τα βραβεία θα απονεμηθούν στις ακόλουθες κατηγορίες: Ι. Ιστορία και Πολιτικές Επιστήμες, ΙΙ. Κοινωνικές Επιστήμες και ΙΙΙ. Νομική. Υποψηφιότητες μπορούν να υποβληθούν είτε από τους ίδιους τους συγγραφείς, είτε από τρίτα πρόσωπα (εκδοτικούς οίκους ή άλλους προτείνοντες).

Όροι και Προϋποθέσεις

 1. Θα γίνονται δεκτές υποψηφιότητες που αφορούν είτε σε αγγλόγλωσσα, είτε σε ελληνόγλωσσα βιβλία, τα οποία έχουν εκδοθεί εντός του έτους 2019 και σχετίζονται με την Κύπρο.
 2. Θα χορηγηθούν τα ακόλουθα βραβεία:

Ι. Ετήσια Βραβεία

 1. Βραβείο Stanley Kyriakides στην Ιστορία και Πολιτικές Επιστήμες.
 2. Βραβείο Peter Loizos στις Κοινωνικές Επιστήμες.
 3. Βραβείο Κωνσταντίνος Αιμιλιανίδης στη Νομική.

ΙΙ. Βραβεία Νέων Ερευνητών

 1. Ένα Βραβείο στην Ιστορία και Πολιτικές Επιστήμες.
 2. Ένα Βραβείο στις Κοινωνικές Επιστήμες.
 3. Ένα Βραβείο στη Νομική.

Για τους σκοπούς της παρούσας πρόσκλησης, ως «νέος ερευνητής» νοείται κάθε ερευνητής που δεν έχει υπερβεί το 40ο έτος της ηλικίας του.

Επιφυλάσσεται το δικαίωμα χορήγησης εύφημης μνείας σε βιβλία που θα περιληφθούν στη λίστα των επικρατέστερων υποψηφιοτήτων (short-listed) ή μη απονομής οποιουδήποτε εκ των βραβείων, αναλόγως της απόφασης της αντίστοιχης Επιστημονικής Επιτροπής.

Η προθεσμία για εξωτερικές υποψηφιότητες είναι: 30.6.2020.

Όλες οι υποψηφιότητες πρέπει να υποβληθούν μέσω μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) στην ακόλουθη διεύθυνση: [email protected], αναφέροντας στο θέμα του εν λόγω μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας το ακόλουθο λεκτικό: ‘CR Annual Book Awards, Nomination’. Το Ενιαίο Έντυπο Υποβολής Υποψηφιοτήτων επισυνάπτεται στην παρούσα ανακοίνωση.

Τα μέλη της συντακτικής ομάδας του The Cyprus Review και των Επιστημονικών Επιτροπών δεν δύνανται να είναι υποψήφιοι για οποιοδήποτε εκ των βραβείων.

Η απονομή των βραβείων ανά κατηγορία γίνεται κατόπιν απόφασης της οικείας Επιστημονικής Επιτροπής που αποτελείται από πανεπιστημιακούς και επαγγελματίες αναγνωρισμένους στο πεδίο τους. Τα μέλη των Επιτροπών δύνανται όπως υποδείξουν και οι ίδιοι βιβλία προς βράβευση. Τις Επιτροπές αποτελούν οι ακόλουθοι:

Ι. Ιστορία και Πολιτικές Επιστήμες

Δρ Αιμίλιος Σολωμού, Πρόεδρος Κυπριακής Εταιρείας Ιστορικών Σπουδών (Πρόεδρος)

Δρ Πέτρος Παπαπολυβίου, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Κύπρου.

Δρ Οδυσσέας Χρίστου, Christou, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

Δρ Μιχάλης Κοντός, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Λευκωσίας

Φράνσις Λανίτου, Πρέσβης

ΙΙΙ. Κοινωνικές Επιστήμες

Καθ. Κωνσταντίνος Φελλάς, Ανώτερος Αντιπρύτανης Πανεπιστημίου Λευκωσίας (Πρόεδρος)

Καθ. Νέστωρ Κουράκης, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Καθ. Σάββας Κατσικίδης, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Δρ Σταύρος Καραγιάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής European University Cyprus

Δρ Σοφία Ιορδανίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου

II. Νομική

Καθ. Αχιλλεύς Κ. Αιμιλιανίδης, Κοσμήτορας Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Λευκωσίας (Πρόεδρος)

Δρ Χάρης Παπαχαραλάμπους, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Κύπρου

Δρ Χρήστος Παπαστυλιανός, Πρόεδρος Τμήματος Νομικής Πανεπιστημίου Λευκωσίας

Ηλίας Στεφάνου, Δικηγόρος

Χρίστια Μίτλεττον, Δικηγόρος

Κατεβάστε το Ενιαίο Έντυπο Υποβολής Υποψηφιοτήτων εδώ.